Translate

dijous, 12 de maig de 2016

Els Qorners de les dones comunicadores


Tallers , work shops i sessions en EL VIVER DE CAN PATXOT


Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de ..... 

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, 
sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realitzacióLlencem juntes El teu Qorner la teva Memòria es mes gran en El teu Qorner